โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ สามารถเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในกลุ่มเพศชาย โดยเฉพาะเพศชายที่มีอายุระหว่าง 50 – 70 ปี โดยโอกาสเสี่ยงนับได้ว่ามีอยู่มาก เพราะฉะนั้นแล้ว ผู้ป่วยที่ต้องตกเป็นเหยื่อของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ควรได้รับการตรวจรักษาโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะรักษาอาการทั้งหมดได้ทันท่วงที เนื่องจากถ้าหากมีการพบโรคที่อยู่ในระยะแรกเริ่ม และได้ทำการรักษาอย่างถูกต้อง ผู้ป่วยย่อมที่จะมีสิทธิ์หายขาดจากโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสูง

ฉะนั้นแล้ว หากพบว่าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ และมีความสงสัยว่าผู้ป่วยจะต้องเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที อย่างมัวแต่ให้ความหวาดกลัวเป็นตัวปิดบัง โอกาสดี ๆ ที่จะได้รับการรักษาโรคอย่างทันท่วงที และมีสิทธิ์ที่จะหายขาดในวันข้างหน้า ส่วนวิธีการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มีวิธีการรักษาตามรูปแบบดังต่อไปนี้

หากสงสัยในอาการป่วย ให้รีบเข้าพบแพทย์

หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ และเป็นที่น่าสงสัยว่าผู้ป่วยจะต้องตกเป็นเหยื่อของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ญาติควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ได้ทำการวินิจฉัยและตรวจรักษา ตลอดจนกระทั่งแพทย์ได้ทำการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งในระยะแรกเริ่มของการตรวจวินิจฉัย แพทย์อาจจะพบว่าผู้ป่วยมีอากรปัสสาวะเป็นเลือด และทำการรักษาในรูปแบบอาการที่เกิดขึ้นจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ แต่ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้น แพทย์จะต้องรีบเร่งนำผู้ป่วยมาทำการตรวจวินิจฉัยอีกรอบ

การตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ

ในเบื้องต้น แพทย์อาจจะทำการวินิจฉัย เกี่ยวกับการที่ผู้ป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ซึ่งแพทย์อาจจะให้ยาแก่ผู้ป่วย แต่เมื่อพบว่าผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้นเลย แพทย์จะต้องทำการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอีกครั้ง เพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที โดยการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง แพทย์จำเป็นจะต้องทำการส่องกล้อง เพื่อที่จะตรวจกระเพาะปัสสาวะ และอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อมาทำการพิสูจน์ด้วย เพื่อที่จะสามารถตรวจคัดกรองโรคได้อย่างถี่ถ้วนได้มากที่สุด

ตรวจเพื่อดูการลุกลามของโรคมะเร็ง

หากแพทย์ตรวจพบว่าผู้ป่วย เป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ แพทย์อาจจะต้องทำการตรวจคัดกรองไปถึง ระยะการลุกลามของเซลล์มะเร็ง โดยที่แพทย์จะต้องทำการตรวจรักษา ด้วยการถ่ายภาพรังสีไปยังกระเพาะปัสสาวะ หรือไม่ก็ทำการตรวจอัลตราซาวด์  หรือถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนนั่นเอง

ในส่วนของการตรวจเพื่อทำการวินิจฉัยโรค แพทย์อาจจะเลือกวิธีหรือรูปแบบการตรวจที่มีความเหมาะสมกับผู้ป่วย หรือไม่แพทย์อาจจะเลือกใช้เครื่องมือทางด้านการแพทย์ ที่สามารถระบุโรคหรือตรวจค้นหาโรคได้อย่างดีที่สุด และสามารถบ่งบอกระยะของโรคได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อที่แพทย์จะได้สามารถสรุปผลของการตรวจคัดกรองได้อย่างแม่นยำ และทำการรักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

Leave a Reply