บางคนอาจจะกำลังสงสัยว่า โรคมะเร็งลูกตาในเด็ก มีด้วยหรือ? จริง ๆ แล้วโรคมะเร็งชนิดนี้ มีมาตั้งนานแล้ว ตลอดจนกระทั่งเป็นโรคร้าย ที่ทำลายชีวิตเด็กหลายต่อหลายคนมาอย่างเนิ่นนาน โดยที่มะเร็งลูกตาในเด็ก สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็ก ๆ ทุกคนที่มีโอกาสเสี่ยง อีกทั้งโรคนี้ยังคงเป็นโรคที่น่าหวาดกลัว เพราะสามารถเกิดขึ้นได้กับเด็ก ๆ ทุกคน ตั้งแต่ที่เด็ก ๆ ยังคงเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดาอีกด้วย

เพราะฉะนั้น วิธีการป้องกันจึงนับได้ว่าเป็นเรื่องยาก เพราะโรคมะเร็งชนิดนี้ กับเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ที่มีสภาวะเสี่ยง ต่อการเกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์โดยตรง โดยเฉพาะในส่วนของการเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย และการเจริญเติบโตของดวงตาโดยตรง

มะเร็งลูกตาในเด็กมักจะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี

โรคมะเร็งลูกตาในเด็กส่วนใหญ่ มักจะเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี หรือแม้กระทั่งเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์ของมารดา ก็ยังต้องเกิดสภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้อย่างมาก ซึ่งถ้าหากเด็กทารกคนไหนต้องพบเจอกับความโชคร้าย โดยเฉพาะการเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม ย่อมส่งผลให้พวกเขาต้องพบเจอกับโรคมะเร็งลูกตาในเด็ก ๆ และโรคมะเร็งของเนื้อเยื่อจอตาโดยตรง

สาเหตุจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์

เนื่องด้วยสภาวะการดูและการควบคุม ในระหว่างที่มารดากำลังตั้งครรภ์ หากเป็นปัจจัยการเจริญเติบโตภายนอก ที่ทางการแพทย์สามารถดูแลและให้คำปรึกษา ตลอดจนกระทั่งคอยดูแลครรภ์ให้เป็นปกติ ความร่วมมือจากบิดาและมารดาก็นับได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน แต่สำหรับโรคมะเร็งลูกตาในเด็ก หรือโรคมะเร็งของเนื้อเยื่อจอตา สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็ก ๆ ทุกคน ที่จะต้องพบเจอกับสภาวะความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ของตนเองโดยตรง เพราะฉะนั้นแล้ว ต่อให้มีการดูแลรักษาครรภ์หรือทารกในครรภ์ขนาดไหน แต่ทารกภายในครรภ์ก็ยังคงเกิดความเสี่ยงได้เป็นจำนวนมากอยู่ดี เพราะถึงอย่างไรโรคนี้ หลัก ๆ แล้วก็มักจะเกิดขึ้นจากความผิดปกติของกรรมพันธุ์นั่นเอง

ลักษณะการลุกลามของโรค

โรคมะเร็งลูกตาในเด็ก หากอยู่ในสภาวะที่เซลล์มะเร็งกำลังลุกลาม เซลล์มะเร็งอาจจะมีการแพร่กระจายไปตามเส้นประสาทของดวงตา และนำไปสู่การแพร่กระจายไปถึงสมอง และค่อยแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ โดยเฉพาะไขกระดูก เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้ เด็ก ๆ ที่ต้องพบเจอกับการเป็นโรคมะเร็งชนิดนี้ อาจจะต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก เนื่องจากระดับการกระจายของเซลล์มะเร็งที่ลุกลามไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นั่นเอง

ถึงแม้ว่าเด็ก ๆ ส่วนใหญ่ จะต้องพบเจอกับสภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลูกตาในเด็ก แต่ส่วนน้อยหนักที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ โดยทั่วไป เพราะสาเหตุหลัก ๆ ของโรคมะเร็งชนิดนี้ คือการเกิดสภาวะเสี่ยงต่อความผิดปกติทางด้านกรรมพันธุ์ ส่งผลให้อวัยวะมีการเจริญเติบโตช้าตั้งแต่ที่ยังเป็นทารกในครรภ์โดยตรง

Leave a Reply