ในขั้นตอนหรือกระบวนการรักษาโรคมะเร็งลูกตาในเด็ก แพทย์จำเป็นจะต้องมีการวินิจฉัยโรค และทำการคัดกรองโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยทุกคนอย่างละเอียดถี่ถ้วน และสำหรับโรคมะเร็งลูกตาในเด็ก แพทย์และผู้เชี่ยวชาญยิ่งจะต้องมีการคัดกรองอย่างละเอียดให้มากที่สุด อีกทั้งจำเป็นจะต้องมีการคัดกรองเซลล์มะเร็ง ว่ามีระดับการแพร่กระจายไปยังสัดส่วนหรืออวัยวะต่าง ๆ ที่มีความสำคัญแล้วหรือยัง

หากค้นพบว่าโรคมะเร็งยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ แต่อย่างใด และยังคงอยู่ในระยะแรกเริ่ม แพทย์จะต้องรีบเร่งทำการรักษาผู้ป่วยเด็กให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะหวังผลลัพธ์ที่ดีหลังจากที่ได้มีการรักษาจากแพทย์แล้ว ซึ่งเด็ก ๆ อาจจะมีสิทธิ์รอดและหายจากโรคมะเร็งลูกตาในเด็กได้นั่นเอง

good health female doctor

good health
female doctor

การตรวจและคัดกรองโรค พร้อมทั้งวางแผนในการรักษา

แรกเริ่ม แพทย์จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจจะมีการสอบถามประวัติของผู้ป่วยอย่างละเอียด เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์และระบุได้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับอาการผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโดยตรง หลังจากนั้นแพทย์จะต้องทำการคัดกรองโรคมะเร็งอีกครั้ง ซึ่งทุกขั้นตอนในการตรวจวินิจฉัย จำเป็นจะต้องมีการตรวจละเอียดถี่ถ้วนให้มากกว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ เพราะผู้ป่วยโรคมะเร็งลุกตาในเด็ก มักจะเป็นผู้ป่วยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปีเท่านั้น เพราะฉะนั้น ระดับการตรวจรักษาจึงต้องเป็นระดับที่มีความละเอียด และจำเป็นจะต้องระวังในทุก ๆ ขั้นตอนและกระบวนการในการตรวจและรักษาให้กับผู้ป่วยโดยตรง

โอกาสทองจากการรักษาในระยะแรกเริ่มของโรค

ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิด รวมไปถึงผู้ป่วยเด็กที่ต้องเป็นโรคมะเร็งลูกตาในเด็ก หากมีการตรวจพบโรคและระยะของโรคมะเร็งชนิดนี้ยังคงอยู่ในระยะแรกเริ่ม ผู้ป่วยจะมีสิทธิ์ในการหายขาด หากได้เข้ารับการรักษาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญอย่างรวดเร็ว ยิ่งถ้าหากพบเจอโรคมะเร็ง และมีการเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีมากขึ้นเท่าไหร่ นับได้ว่าผู้ป่วยได้ค้นพบโอกาสทอง ซึ่งโอกาสที่ผู้ป่วยจะหายมีมากกว่า 70 % อย่างแน่นอน

3.2

การรักษาด้วยการผ่าตัด

ในส่วนของการรักษาโรคมะเร็งลูกตาในเด็ก แพทย์อาจจะวางแผนเพื่อทำการรักษา ให้มีความเหมาะสมต่อตัวของผู้ป่วย และให้เข้ากับสภาวะกับระยะของโรคมะเร็งในขณะนั้น ซึ่งการรักษาด้วยการผ่าตัด แพทย์จะทำการผ่าตัดลูกตาออก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งลูกตาเพียงข้างเดียวเท่านั้น และผู้ป่วยเองก็ไม่สามารถมองเห็นหรือมีโอกาสที่จะมองเห็นได้อีก

การรักษาด้วยเคมีบำบัด

การรักษาด้วยรูปแบบเคมีบำบัด อาจจะเป็นวิธีการรักษาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งลูกตาในเด็กทั้งสองข้าง แต่กลับพบว่าดวงตายังพอใช้งานได้ และสายตายังคงดีพอสมควร แพทย์ก็จะตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา โดยการใช้เคมีบำบัดทดแทนการผ่าตัด แต่ถ้าหากระบบการรักษาด้วยวิธีนี้ ไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้ดีขึ้นได้ แพทย์จำเป็นจะต้องรีบเร่งทำการผ่าตัดลูกตาทั้งสองข้างออก และให้รังสีบำบัดแก่ผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรอดและมีโอกาสหายจะโรคมะเร็งชนิดนี้มากยิ่งขึ้น

การที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์

เด็ก ๆ ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของโรคมะเร็งลูกตาในเด็ก อาจจะต้องพบเจอกับสภาวะที่ต้องทนทุกข์ทรมาน อีกทั้งระดับความอดทนอดกลั้นของเด็ก ๆ และแรงในการต่อสู้กับโรคร้าย สำหรับเด็ก ๆ แล้วนับได้ว่ามีอยู่น้อยมาก และน้อยกว่าผู้ป่วยที่จะต้องตกเป็นผู้ป่วย ถ้าหากเด็ก ๆ ที่เป็นโรคมะเร็งลูกตาในเด็ก ไม่ได้เข้ารับการรักษาจากแพทย์ เด็ก ๆ มักจะมีชีวิตอยู่ได้แค่เพียงในระยะ 2 – 3 ปีเท่านั้น หลังจากนั้นผู้ป่วยก็จะเสียชีวิต

ข้อมูลทุกอย่างในข้างต้นที่กล่าวมานี้ นับได้ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการตรวจวินิจฉัย พร้อมทั้งการเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งลูกตาในเด็กจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ถึงแม้ว่าจะมีวิธีการรักษาหลากหลายวิธี แต่ถ้าหากไม่ใช่โรคมะเร็งในระยะแรกเริ่ม ผู้ป่วยก็จะมีสิทธิ์หายขาดจากโรคมะเร็งชนิดนี้น้อยมาก จนแทบจะเหลือ 10 – 0 % เลยทีเดียว

Leave a Reply